Jak działa skup nieruchomości?

Comments: 0 32 Post Date: 28 sierpnia 2018

Chociaż skupy nieruchomości nie są tak popularne jak biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami, to jednak coraz więcej osób sprzedających nieruchomość rozważa skorzystanie ze skupu, co może w niektórych przypadkach sprzedaży być dobrym pomysłem.

Jak działa skup mieszkań?
Skup nieruchomości jest nabywcą naszego mieszkania takim samym jak osoba fizyczna. Umowa ze skupem jest umową kupna-sprzedaży. Standardowa procedura sprzedaży nieruchomości skupowi rozpoczyna się od wstępnej wyceny nieruchomości przez internet, telefon lub bezpośrednio w biurze firmy skupującej. Następnie, jeśli wstępna wycena odpowiada sprzedającemu, nieruchomość ogląda rzeczoznawca, który dokonuje wyceny ostatecznej. W przypadku zgody sprzedającego dochodzi do zawarcia transakcji sprzedaży – klient otrzymuje umowę przedwstępną i zadatek, następnie umowa zostaje potwierdzona notarialnie, a klient otrzymuje przelew pozostałej kwoty na swój rachunek bankowy.

Skup dyktuje cenę
Skup jako nabywca mieszkania znacznie różni się od przeciętnego nabywcy. Zwykle, kiedy chcemy sprzedać mieszkanie czy działkę musimy pokazać nieruchomość dziesiątkom ludzi, którzy na ogół są niezdecydowani, ponieważ przeważnie szukają idealnej nieruchomości dla siebie. Oczywiście idealna nieruchomość nie istnieje, jednak potencjalni klienci mając na uwadze własną wizję, zawsze znajdują jakieś wady.. Skup nieruchomości również widzi wszelkie wady, jednak kupuje nieruchomość mimo to – ceną za szybką decyzję jest cena nieruchomości. Sprzedawca nieruchomości ma na cenę bardzo niewielki wpływ ograniczający się do możliwości bardzo ograniczonej negocjacji ceny, którą ustalił skup nieruchomości.
Warto mieć na uwadze, że przynajmniej teoretycznie, skup nieruchomości może nie wyrazić zainteresowania naszym lokum. W takim przypadku klient zostaje poinformowany o decyzji natychmiast po złożeniu przez nas oferty. Jeśli skup decyduje się na obejrzenie naszej nieruchomości, raczej nie wycofa się z transakcji, chyba że niezbyt trafnie opisaliśmy nieruchomość podczas pierwszego kontaktu ze skupem.

Cena niższa od rynkowej
Sprzedaż nieruchomości w skupie ma wiele zalet, jednak ma również wady, do których należy przede wszystkim cena proponowana za nieruchomość – na rynku można uzyskać na pewno wyższą, jednak nie w tak krótkim czasie jak dokonując transakcji ze skupem.
Przeszkodą w szybkiej sprzedaży mieszkania może być również jego zadłużenie (obciążenie hipoteką), chociaż skup zadłużonych mieszkań i domów jest jak najbardziej możliwy, jednak ograniczony warunkami zależnymi od skupu.

Należy więc ostrożnie i z dystansem podchodzić do wyceny mieszkania przez skup. Oczywiście, nie możemy oczekiwać, że skup zapłaci nam tyle, ile wynosi wartość rynkowa nieruchomości. Zaoferowana kwota będzie zawsze niższa od wartości rynkowej, jednak powinna oscylować wokół 70% wartości rynkowej, nie mniej.